سال تولید ۲۰۱۷
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

قیمت روزانه: 3،000،000 ریال قیمت هفتگی:16،000،000 ریال قیمت ماهانه: 45،000،000 ریال