ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

قیمت روزانه: 3،000،000 ریال قیمت هفتگی:16،000،000 ریال قیمت ماهانه: 40،000،000 ریال