سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

قیمت روزانه: 3،000،000 ریال قیمت هفتگی:16،000،000 ریال قیمت ماهانه: 40،000،000 ریال