گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

قیمت روزانه: 2،500،000 ریال قیمت هفتگی:12،000،000 ریال قیمت ماهانه: 30،000،000 ریال