خودروها

نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

قیمت روزانه: 2،500،000 ریال
قیمت هفتگی:12،000،000 ریال
قیمت ماهانه: 30،000،000 ریال

نیسان سانی 2018

نیسان سانی 2018

ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان

قیمت روزانه: 2،000،000 ریال
قیمت هفتگی:10،000،000 ریال
قیمت ماهانه: 27،000،000 ریال